Het team ten dienste van het bos en de bosbouwers

Het team van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij

Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3, 1rste verdieping - 1000 Brussel
Chaussée de Namur 47 - 5030 Gembloux
Tel 02/223 07 66 - Fax 02/223 01 45 - info@srfb-kbbm.be

Dominique Godin
Voorzitter
 
Philippe de Wouters
Directeur
 
+32 (0)2 223 07 66
philippe.dewouters[a]srfb-kbbm.be
 
Anne Crespin
Executive Assistant
 
+32 (0)2 223 07 66
anne.crespin[a]srfb-kbbm.be
 
 
Elodie Van Nieuwenhove
Administratie & secretariaat
 
+32 (0)2 223 07 66
info[a]srfb-kbbm.be
 
Orane Bienfait
Opleidingscoördinator
 
+32 (0)81 62 73 05 - Gembloux
formation[a]srfb-kbbm.be
Orane.Bienfait[a]srfb-kbbm.be
 
Isabelle Lamfalussy
Verantwoordelijk van Forest Friends en Vrijwilligers

+32 (0)81 62 74 06 - Gembloux
isabelle.lamfalussy[a]srfb-kbbm.be
 
Isaline de Wilde
Verantwoordelijk van PEFC boscertificatie
 
+32 (0)81 62 73 14 - Gembloux
isaline.dewilde[a]srfb-kbbm.be
 

Mélanie Muller
PEFC boscertificatie

+32 (0)81 62 74 05 - Gembloux
melanie.muller[a]srfb-kbbm.be

Amir Bouyahi
Administratie & financiën
Forêt Pro Bos Project
 
+32 (0)2 223 09 01
amir.bouyahi[a]srfb-kbbm.be
 

David Dancart
Coördinator Silva Belgica
Boekewinkel
Verzekeringen
 
+32 (0)2 227 56 54
silva.belgica[a]srfb-kbbm.be
 
Pierre-Olivier Bonhomme
Verantwoordelijk van Regiowood II Project
 
+32 (0)81 62 74 26
po.bonhomme{a}srfb-kbbm.be
 
Julie Losseau
Regiowood II Project Assistent
 
Tel : +32 (0) 81 62 74 26

julie.losseau{a}srfb-kbbm.be

Nicolas Dassonville
Verantwoordelijk van Forêt Pro Bos Project
Bebossing
Arboretums
 
+32 (0)2 227 56 50
nicolas.dassonville[a]srfb-kbbm.be
 
Adélaïde Boodts
Verantwoordelijk van communicatie
 
+32 (0)81 62 73 04
adelaide.boodts[a]srfb-kbbm.be