Word lid

Word lid van de KBBM

Lidmaatschap en betaling

Tarief van de bijdragen KBBM 2014:

Lid eigenaar van bossen of landbouwgronden in België
Wonend in België: 60,00 € + 2 €/ha
Wonend in het buitenland: 90,00 € + 2 €/ha
(met een maximum van 1 150 €)
BE55 3630 9608 8644 (BIC : BBRUBEBB)

Lid niet-eigenaar
Wonend in België: 60,00 €
Wonend in het buitenland: 90,00 €
Lid niet-eigenaar met een verlaagde bijdrage: 50 € (kind van betalend lid, lid van een mede-eigendom, een bosgroepering of een betalende onderneming, student, particuliere toezichter, een ambtenaar van het bosbouwadministratie).
BE71 3100 4375 5069 (BIC : BBRUBEBB)

Het bedrag van de bijdrage 2015 wordt berekend naar rata van de resterende maanden, bv. 11/12 van de bijdrage vanaf februari 2015.

Wilt u lid worden van de KBBM en gebruik maken van al onze diensten?
Vul online ons formulier in. (Formulier in het Frans)

Opmerking: er bestaat een speciaal tarief voor gemeenten en andere openbare bossen. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.